• Ingvild W

Tidlig morgen blues

Updated: Feb 11, 2021

Foto: Ingvild W

Visst er ord viktig i kommunikasjon mennesker i mellom, jeg vet, det er ordene jeg lever av. Men i fysiske møter mennesker imellom er kroppsspråk og tonefall langt viktigere enn selve ordene.

Noen ganger er ord også helt overflødige, eller de rammer som piler og gjør vondt verre.

Et smil derimot, når blikk møtes, i regnvær, kan fargelegge en hel dag!

Bildet jeg viser her ble tatt en tidlig søndagsmorgen og verken ord eller smil ble utvekslet - jeg listet meg bare stille bort.


16 views0 comments

Recent Posts

See All